Pædagogisk læreplan

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan, som kan findes herunder. Den er udarbejdet af personalet på tværs af dagtilbuddet, og alle har derfor et indgående kendskab til denne læreplan, da den danner grundlag for vores grundlæggende pædagogik. 

I læreplanen kan du blandt andet læse meget mere om hvordan vi arbejder med de forskellige læreplanstemaer, hvordan vi holder os fagligt opdaterede, hvordan de pædagogiske personale sparrer med hinanden eller hvordan vi sikrer gode fællesskaber - alt sammen noget vi gør, for at sikre den bedste trivsel, udvikling og læring blandt børnene.

Pædagogisk læreplan

 
Tilsyn

Der er løbende tilsyn i de danske dagtilbud. Herunder kan du læse opsamlingen på det seneste tilsyn i vores dagtilbud 

Opsamling på tilsyn

  

 

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation