I vores dagtilbud vægter vi det gode og tætte forældresamarbejde højt! Vi ved, at et godt samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene, er med til at skabe de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring.
Derfor arbejder vi aktivt på at skabe en kultur, hvor der et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjemmet og institutionen, ligesom vi ønsker at gøre institutionen til et fælles rum, hvor også forældrene er aktive og engagerede. Det er et fælles ansvar, at børnene trives, og vi ved af erfaring, at forældrenes engagement i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen, smitter af på barnet.

I alle afdelinger vælges hvert år et forældreråd, der deltager i både pædagogiske diskussioner og i planlægningen af arrangementer i institutionen. Hvert forældreråd vælger en repræsentant til bestyrelsen, der er med til at fastlægge principperne for, hvad vi ønsker børnene skal lære, hvordan hverdagen skal forme sig for børnene, og hvilke betingelser de skal have.

Læs mere om forældreråds- og bestyrelsesarbejdet herunder.

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen, kan du enten kontakte bestyrelsesformanden eller dagtilbudslederen.

Bestyrelsesformand
Katrine Rasmussen
katrine_rasmussen@live.dk


Dagtilbudsleder
Annika Tygstrup Jensen
antje@aarhus.dk

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016