Skovvang-Trøjborg Dagtilbud
Skovvangsvej 150
8200 Aarhus N

Send digital post til os
Læs mere om digital post

EAN: 5790001128821

Har du spørgsmål? Kontakt den pædagogske leder i den enkelte afdeling. Tryk på afdelingens navn i listen nedenfor.

Børneslottet Bavnehøj
Herluf Trolles Gade 6
8200 Aarhus N.

Pædagogisk leder 
Trine Teglgaard-Wittus
Telefon: 41855293
E-mail: trte@aarhus.dk

Direkte telefon til vores etager:

Vuggestuen(Troldene)
2035 4582

Børnehaven(Ridderne)
2035 4620

Børnehaven (Dragerne)
2035 4584

Børnehuset Troldeskoven
Kornbakke Allé 60
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder
Anne Dorthe Simonsen
Telefon: 4185 4443
E-mail: andsi@aarhus.dk

Børnehuset Trolle
Herluf Trolles Gade 23
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder 
Solveig Kjærgaard
Telefon: 2031 6397
E-mail: sokja@aarhus.dk

Dagplejen Skovbo
Kornbakke Allé 58
8200 Århus N

Pædagogisk leder
Kathrine Wacher Duus
E-mail: kawadu@aarhus.dk
Telefon: 2053 3743

Dagplejepædagog
Stine Schmidt Mikkelsen
Telefon: 2920 4117
E-mail: stscm@aarhus.dk

Kongevellen
Kongevellen 2D
8240 Risskov

Pædagogisk leder
Agnethe Kousgaard Rasmussen
Telefon: 2920 8378
E-mail: akra@aarhus.dk

Børnehaven Rytterparken
C.F. Jessensvej 7
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder
Lars Taanquist
Tlf: 2053 3731
E-mail: lataa@aarhus.dk

Skuden Skram
Peder Skrams Gade 43
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder 
Peter Klostergaard Nielsen
Telefon: 2035 4625
E-mail: petkn@aarhus.dk

Direkte telefon til vores stuer:

Børnehavegruppen: 2035 4598

Vuggestuen: 2035 4603

Trøjborg Børnehus
Aldersrovej 21
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder
Anders Rosbak Trane
Telefon: 21822376
E-mail: anrot@aarhus.dk

Stue-telefon: 2035 4624

Vuggestuen Kornbakken
Kornbakke Allé 58
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder
Tina Heinsen
Telefon: 2053 3712
E-mail: tiholhe@aarhus.dk

Vuggestuen Rudgården
Otte Ruds Gade 26
8200 Aarhus N.

Pædagogisk leder
Vibeke Juul Christensen 
Telefon: 51421684
E-mail: vicach@aarhus.dk

Vuggestuen Trøjborg
Barthsgade 20
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder 
Liselotte Krogh
Mail: lkrog@aarhus.dk
Tlf.: 2496 3562

Stue-telefon: 2031 7652

Vuggestuen Århusbo
H.P. Christensensgade 3
8200 Aarhus N

Pædagogisk leder 
Anne Sofie Fredholm
Telefon: 2053 3720
E-mail: ansofr@aarhus.dk