I vores børnehave har vi 40 børn. Grundstammen i personalet består af 4 pædagoger, en medhjælper og en leder. Vi er både mænd og kvinder og bredt fordelt på alder.

Når jeres barn starter, får I en kontaktpædagog. Denne kontaktpædagog har den primære kontakt til jer, følger jeres barn tæt og hjælper ham/hende godt i gang. Kontaktpædagogen kommer naturligvis til at lære jer og jeres barn rigtig godt at kende, men I vil også opleve, at resten af personalet får et godt kendskab, da vi alle arbejder tæt sammen i det daglige.

Vi har særligt fokus på at styrke børnenes personlige og sociale færdigheder og udvikling (se evt. dagtilbuddets læreplan), og samværet omkring sang, musik og bevægelse er en (lille, men) vigtig del af dette. Her skabes der plads til, at det enkelte barn kan udfolde sig og samtidig opleve, at man kan skabe noget i fællesskab, som man ikke kan alene.

Læreplanstemaerne indgår ikke kun i faste aktiviteter arrangeret af de voksne. Børnene øver sig hele dagen; lige fra de skal sige farvel om morgenen, skal lære at tage tøj på, når vi går ud, skal finde ud af at lege og kommunikere med andre børn og voksne, vide hvor man finder en regnorm osv. Der er nok at se til, og de voksnes fornemste opgave er at støtte børnene i deres bestræbelser og give dem troen på, at de kan lykkes.

Børnehaven Rytterparken er en gammel børnehave med gode fysiske rammer. 

Børnehaven ligger som en lille oase midt i boligkomplekset Rytterparken. Vi er særligt glade for vores fantastiske (og store) legeplads. Legepladsen har blandt andet en stor bålhytte og et stort overdækket område, der gør det nemmere at være ude i al slags vejr – og vi er rigtigt meget ude.

Indenfor har vi to stuer, diverse andre rum, nyrenoverede badeværelser og akvarium 😊

Som en del af Dagtilbuddet Skovvangen har vi desuden adgang til fælles værksted, motorikrum og kolonihave.

Vores 40 børn er som udgangspunkt delt i to grupper fordelt på to stuer. Her har de deres garderobe, og her spiser de, men i dagens løb kan de være i hele huset. Medarbejderne fordeler sig efter hvor det giver mest mening (hvad har børnene brug for) eller laver aktiviteter med forskellige grupper af børn.

Børnehaven åbner kl. 6.30, hvor vi serverer morgenmad indtil kl. 8.00 (dog ikke under Corona).

Ca. 9.30 er der typisk en voksenstyret aktivitet for nogle børn. Det kan være musik, tur, sproggruppe, krop og bevægelse, historielæsning mm.

Før vi spiser kl. 11.00 holder vi samling sammen med børnene. Kl. 14.00 spiser vi madpakker.

Traditioner

I årets løb fejrer vi de traditionelle højtider, derudover har vi bl.a. en gang om året plantedag, hvor vi inviterer bedsteforældre til at komme med blomster og planter til legepladsens bede og krukker, vi tager på udflugt til Munkholm Zoo, holder sommerfest og nytårskur og to gange om året inviterer vi jer forældre til at komme og lave sang og musik sammen med os.

Børnehaven får frokostmåltidet fra en ekstern leverandør (Aarhus Madhus). Det består typisk af rugbrød, pålæg, grøntsager og ”noget særligt” (laks, kyllingelår, paté mm.). Måltidet er langt overvejende økologisk og er grundlæggende af god kvalitet.

Hvert andet år stemmer forældrene om, hvorvidt madordningen skal fortsætte eller om børnene skal have madpakker med.

Børnene hjælper med at gøre parat til at spise. Maden serveres på fade, hvorfra børnene tager, hvad de gerne vil have og øver sig på at smøre deres madder selv. Der er meget fællesskab omkring måltidet, og børnene udvikler i mange tilfælde ”madmod” ved fx at se andre turde spise noget, de ikke før har spist.

Maden til om eftermiddagen skal I selv medbringe. Vi giver gerne råd til, hvad I kan tage med og vi vil generelt gerne have, at I ikke tager kage, chokolade og andre sukkerholdige ting med.

I kan se Aarhus Madhus' kvalitetsrapporter ved at klikke på billedet herunder:

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Når jeres barn starter, får I en kontaktpædagog. Denne kontaktpædagog har den primære kontakt til jer, følger jeres barn tæt og hjælper ham/hende godt i gang. Kontaktpædagogen kommer naturligvis til at lære jer og jeres barn rigtig godt at kende, men I vil også opleve, at resten af personalet får et godt kendskab, da vi alle arbejder tæt sammen i det daglige.

Vi lægger meget vægt på at have et detaljeret billede af jeres barn, og vi følger nøje med i, hvad der sker.

  • Udvikler barnet sig som det skal?
  • Hvilke stærke sider har barnet, og hvor skal vi sammen med jer evt. støtte op.

Vi vil meget gerne holde jer orienteret om, hvordan jeres barn finder sig til rette. Det er vigtigt for os, sammen med jer, at skabe de bedste rammer for jeres barn. I ved meget om jeres barn i hjemlige omgivelser, og vi ved noget om jeres barn og meget om, hvordan det klarer sig sammen med andre. Denne viden vil vi gerne forene så vi giver jeres barn, de bedste udviklingsmuligheder.

Forældresamarbejdet foregår på mange planer. Den daglige kontakt er vigtig. Det giver mulighed for en gensidig fornemmelse af, hvad der sker både i børnehaven og hjemmet.

Inden I starter vil vi gerne mødes med jer, så vi kan få et første kendskab til hinanden og orientere om dagligdagen i børnehaven. Cirka en gang om året tilbyder vi jer en samtale. Vi bestræber os på, at holde den første samtale inden der er gået tre måneder. Opstår der yderligere behov for at mødes, kan det selvfølgelig arrangeres.

Året før jeres barn skal i skole, tilbyder vi en såkaldt Status- udviklingssamtale. Her taler vi ud fra et ”dialoghjul”, der laves sammen med jer og som sikrer, at vi kommer omkring alt vedrørende trivsel, læring og udvikling.

Endelig har børnehaven også et forældreråd, der tager sig af de mere overordnede og fælles forhold. Det fungerer desuden som en vigtig sparringspartner for os. Forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse. Du kan læse mere om arbejdet i forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder

Pædagogisk læreplan

Evaluering af læreplan