Kongevellen er et nyt, spændende og eventyrligt hus for børn fra 0-6 år. Hos os møder du en personlig og varm atmosfære med engagerede voksne, der brænder for at skabe læringsmiljøer, der matcher børnegruppens behov.

Bygningens arkitektur understøtter et trygt og fantasifuldt børnemiljø, hvor de stærke fællesskaber er tænkt ind. Det gælder både de små forpligtende fællesskaber i faste børnegrupper med gennemgående voksne og de større fællesskaber, når børnene har brug for nye udfordringer.

Kongevellen er en nybygget integreret daginstitutions på Kongevellen 2D-2E i Aarhus N.

I Kongevellen har vi lige nu fire vuggestuegrupper med 12 børn i hver gruppe og en børnehavegruppe med ca. 20 børn. Vi forventer at få en børnehavegruppe mere i løbet af 2023.Kongevellen er en 0-6 års institution, så hvis dit barn får en vuggestueplads hos os, så kan dit barn blive i Kongevellen til skolestart.

I hver børnegruppe er der tilknyttet to pædagoger og to pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. Desuden er vi en pædagogisk leder og 1 køkkenleder. Udover normeringen har vi også tilknyttet pædagogstuderende i deres første praktik samt pædagogisk assistent-studerende.

Vi har i personalegruppen en stærk faglighed og både erfarne og nyuddannede pædagoger. Personalet har mange forskellige kompetencer - f.eks. indenfor drama, sprog, udeliv, krop og bevægelse, musik og værksted

Bygningens særlige kendetegn
Den moderne bygning rummer en god akustik og lyse rum. Legemiljøet både ude og inde giver også gode muligheder for fysisk aktivitet og forskelligartede udfordringer. Den øverste etage rummer bl.a. fælles aktivitetsrum for hele huset med et motorikrum og et stort værksted med direkte adgang til den store tagterrasse, som giver god mulighed for også at trække de kreative aktiviteter udenfor. Den rummer også et moderne produktionskøkken, hvor vores køkkenleder fremstiller sund, økologisk og ernæringsrigtig mad til alle børn.

Vi nyder, at vi har meget plads både inde og ude, da Kongevellen er bygget til mange flere børn, end der er indskrevet. Vi har indrettet læringsmiljøer i vores mange lokaler. Vi har f.eks. flere motorikrum i huset, læserum og andre fordybelsesrum, hvor vi kan tilbyde læringsmiljøer for større og mindre grupper.

Udeliv
Uderummet består af en legeplads med legezoner, så de større børn kan lege uforstyrret, samtidig med at de mindre børn kan lege i trygge områder tæt på bygningen og tæt på de voksne. Vi har vores egen skov med cykelbane og balancebane. Desuden har vi bålplads, en lille fodboldbane, store sandkasser, forskellige gynger og legehuse. Vi har både kuperet terræn, hvor der er vild natur, græs områder og områder med fliser. Lige nu er vi ved at planlægge, hvordan vi kan udvikle vores legeplads bl.a. med flere klatreaktiviteter for de større børn.

Uderummet er en vigtig ressource i børnenes læring. Børnene er meget ude i Kongevellen, så uderummet er et læringsrum, som vil blive tilgængeligt næsten hele dagen og hvor børnene bl.a. udvikler sociale relationer, undersøger naturfænomener samt udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Uderummet består også af en 100 m2 tagterrasse, som foruden værkstedsaktiviteter også er indrettet særligt til de mindre børns ude leg. På taglegepladsen er der en terrasse og et stort område med gummibelægning, hvor der er god mulighed for at være modig motorisk på små bakker og på rutsjebanen.

Hverdagen og læringsmiljøer
Personalet tilrettelægger en hverdag, der matcher børnegruppens behov. I den første tid er det de nærværende tætte relationer, der er i fokus. Børnene indtager deres nye verden – de lærer børn og voksne at kende i deres gruppe samt lærer de nye omgivelsers muligheder at kende.

Når børnene er trygge, kan de sammen med deres kendte voksne bevæge sig ud i alle Kongevellens spændende læringsmiljøer. Udeleg på tagterrassen og på legepladsen, ture i lokalområdet, krop og bevægelse i motorikrummet, musik og sang og kreative aktiviteter i værkstedet.

Alle børnegrupper holder hver dag samling med lege, sang og musik. Dette skaber nye udviklingsmuligheder, gruppefølelse og tryghed pga. en genkendelig struktur. Vuggestuerne holder samling kl. ca. 8.30 og børnehavegruppen holder enten samling på legepladsen eller på stuen lige før frokost.


Mindre grupper
Vi lægger vægt på at skabe afgrænsede lege- og læringsrum – i form af mindre, fysiske rum og andre former for afgrænsninger, hvor der er mulighed for uforstyrret leg. I tilrettelæggelse af børnenes læringsmiljøer prioriteres aktiv inddragelse af børnenes perspektiv og hvad børnene har brug for.

Vi har skabt et børnemiljø, hvor opdeling af børnene i mindre grupper børn med nærvær og fordybelse prioriteres højt, så vi både har øje for det enkelte barns trivsel og nærmeste udviklingszone samt for hele børnefællesskabet. Det betyder de voksne i løbet af dagen deler stuens børn op i mindre grupper og anvender huset mange læringsmiljøer flittigt. Det kan f.eks. betyde, at mindre gruppebørn laver bordteater, en anden gruppe er på cykeltur til skoven og tredje gruppe er på legepladsen og finder mariehøns.

Maden i Kongevellen er økologisk. Børnene spiser, når det passer ift. sult og soverytme, så de følgende tidspunkter er kun vejledende. 

Morgenmad til kl. 7.30 (bl.a. havregrød/gryn)  

Børnene får et formiddagsmåltid ca. 8.30, som består af brød med smør, grønsager/frugt.  

Der er frokost ca. kl. 10.30.  

Vi har ansat en køkkenleder til egenproduktion af frokostmåltidet i Kongevellen.

Der vil blive lavet en madplan, så I kan se, hvad jeres børn tilbydes til frokost. Madplanen består af følgende: Grønsagsretter, fiskeretter, grød, kødretter og rugbrødsdag.  

Til eftermiddagsmåltidet får børnene brød med smør fra vores eget køkken. Det er ofte hjemmebagt brød. Alle forældre medbringer fire stykker frugt en gang om ugen til eftermiddagsmåltidet. Frugten deles imellem børnene, så de får mulighed for at smage forskelligt frugt. Vi opfordrer forældrene til, at de medbringer økologisk frugt. Frugten anbringes i køleskabet i garderoben.

Se vores kontrolrapporter herunder:

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Hos os kan I blive en del af et trygt og spændende fællesskab for hele familien, hvor I kan være med til at sætte jeres præg på det gode børneliv. Et fællesskab som er præget af anerkendelse, nærvær, fordybelse, alderssvarende udfordringer og forpligtende små og store fællesskaber. Et fællesskab, hvor alle forældre inddrages og involveres aktivt som ressource for børns trivsel, læring og udvikling

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Hos os kan I blive en del af et trygt og spændende fællesskab for hele familien, hvor I kan være med til at sætte jeres præg på det gode børneliv. Et fællesskab som er præget af anerkendelse, nærvær, fordybelse, alderssvarende udfordringer og forpligtende små og store fællesskaber. Et fællesskab, hvor alle forældre inddrages og involveres aktivt som ressource for børns trivsel, læring og udvikling.

Opstarten i Kongevellen

Vi tilbyder en opstartssamtale med forventningsafstemning den første dag i Kongevellen, hvor der er mulighed for at fortælle om netop jeres barn og familie. Der kan f.eks. snakkes om sovevaner, mad, reaktionsmønstre og hvordan opstarten kunne se ud. Skriv gerne spørgsmål ned, så I husker at spørge om det, der fylder for netop jeres familie. Det er vigtigt, at I spørger om alt det, som I er i tvivl om og straks siger til, hvis der er noget, som I undrer jer over, da dette er tryghedsskabende. I kan altid få gode råd af jeres pædagog eller den pædagogiske leder.

I Kongevellen er I dagligt i en tæt dialog med jeres pædagog om opstarten, hvor I sammen løbende tilpasser opstarten. Vi anbefaler ca. 14 dage til opstarten for vuggestuebørn og ca. en uge for børnehavebørn. Nogle børn har brug for længere tid, hvor der er mulighed for, at barnet kan blive hentet tidligere.
De første gange barnet afleveres, er det særligt i vuggestuen måske bare en halv time, så barnet oplever, at mor eller far går, men de kommer igen, inden det bliver for meget for barnet. Når I går, så kigger barnet op på jer for at aflæse jeres reaktion og påvirkes følelsesmæssigt af jeres reaktion. Hvis der er svært for den ene forældre at aflevere, så er det måske bedre, at det er den anden forælder, der afleverer de første gange. Det er væsentligt, at I tydeligt siger farvel til jeres barn, når I går, så barnet ikke bliver utrygt og usikker på, hvornår I forlader det i fremtiden.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder:

Dit barns udvikling og trivsel er vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Vi har fokus på motorik, krop og bevægelse, så børnene udfordres både inde og ude. F.eks. bygger vi motorik baner, bruger møblerne på nye måder, laver små rum i rummet, spiller bold samt tumler og kører scooter på vores lækre gummiunderlag på taglegepladsen.

Der er masser af sang og musik i Kongevellen. Eksempelvis hver dag til samling kl. 8.30 og i vores fællesrum samt på legepladsen, hvor vi gerne laver sanglege, danser og spiller på tromme og guitar.

Vi tager ofte på tur ud af huset - enten på vores elcykler, hvor vi fx tager i skoven eller en gåtur i nærområdet, hvor vi bl.a. besøger legepladser, dyrelegepladsen, søen lige ved siden af Kongevellen og finder pinde og insekter.

For at skabe tryghed og forudsigelighed for børnene, så de bedre kan overskue dagen, har vi faste rutiner i hverdagen. Vi vægter omsorg og nærvær højt. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette, samtidig med at vi skaber tryghed for det enkelte barn, ved at lave mindre og overskuelige grupper.

Vi bruger hyppigt vores store krea-værksted, som ligger ved vores tagterrasse. Her er der plads til store armbevægelser både for de helt små børn og de større børn. Der bliver svinget med penslerne, limet, klippet og anvendt genbrugsmaterialer. Fantasien kommer ekstra meget i sving, når dagtilbuddets drama og værkstedspædagog Birgitte med genbrugsmaterialer, maling, papmache mm. sammen med børnene tryller rekvisitter frem til nye dukketeater eventyr. Det kan være ”De tre bukkebruse” eller andre historier, som hun digter sammen med børnene.

 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder

Pædagogisk læreplan

Evaluering af læreplan

   

  

I hele Kongevellens åbningstid (6.30-17/16.30) prioriterer vi, at der er en god balance mellem børns spontane leg og de læringsmiljøer, der igangsættes af personalet, hvor børnene bl.a. får inspiration til legen. Vi ønsker at følge børnenes spor og dermed give dem en følelse af at være betydningsfulde.

Vi har allerede mange forskellige traditioner, aktiviteter og temaer, alt efter børnenes behov, årstidernes skiften og fællesskabets behov. Det kan fx være fastelavn, forår, selvhjulpenhed, sang og musik og relationsdannelse. I Kongevellen fejrer vi husets fødselsdag d. 16. august sammen med børn, søskende, forældre og personale. Desuden holder vi bedsteforældredag, forældrekaffe, julefest, fastelavn, fødselsdag for det enkelte barn- og ikke mindst har forældrerådet planlagt én forårsfestival en lørdag formiddag i maj for alle børn, søskende og forældre. Til festivalen er der sang, musik, frembringelse af børnekunstværker, samarbejde om forskellige praktiske projekter på legepladsen fx bygning af børnekøkken. Festivalen slutter af med fællesspisning.

Vi er i i fuld gang med at skabe vores traditioner og vi er derfor meget åbne overfor nye idéer fra børn, forældre og personaler.