Vuggestuen Århusbo er normeret til 52 skønne børn og består derudover også af en dejlig flok medarbejdere i alle aldre, med mange forskellige kompetencer.

Vi har især et stort fokus på børnenes motoriske udvikling, og vi fik i 2019 uddannet en krop- og bevægelsesvejleder. Hver stue har desuden en krop- og bevægelsesassistent. På alle stuer er der også en sprogansvarlig pædagog, ligesom vi i huset har en pædagog, som er særligt klædt på til sparring omkring specialpædagogiske opgaver.

Det er vigtig for os, at børnene får en tryg og forudsigelig hverdag i vuggestuen, men vi sørger samtidig for, at børnene, når de er klar til det, bliver præsenteret for masser af spændende, udfordrende og varierende læringsmiljøer både indendørs, på legepladsen og i lokalområdet.

For os er det meget vigtigt, at stemningen i huset er god og at vores børn og forældre føler sig godt taget imod når de kommer i vuggestue - hver dag.

Vi har nogle fantastisk engagerede forældre i huset, og der er altid en stor flok forældre i forældrerådet og et flot fremmøde til vuggestuens sociale arrangementer, arbejdsdage mv.

Vuggestuen består af fire store lyse stuer. Alle stuerne har deres egne børnegarderober og badeværelse. Derudover byder huset på et stort motorikrum (Brumbasserummet), en lang nyrenoveret (2020) gang med bl.a. iskiosk, hule og en stor pilfingervæg (skovstien), et værksted, et hyggeligt anneks med klæd-ud-tøj, dukkekrog og legekøkken og en lille gårdhave med en sej bilbane med vejskilte (til cykler og scootere) med tilhørende vaskehal.

Vi har en stor legeplads, som i okt. 2020 er blevet udvidet, så vi nu også har vores egen lille skov/naturområde. Alle børn er ude minimum én gang om dagen, ofte flere gange. Sammen med de øvrige institutioner i Dagtilbuddet Skovvangen, ejer vi en hyggelig kolonihave (som vi hurtigt kan gå op til). I dagtilbuddet deler vi ligeledes et stort motorikrum samt et stort værksted lige i nærheden (på Kornbakke Allé).
I vinterhalvåret booker vi en gang om måneden den store springhal i Risskov, hvor vi tager ud med vuggestuens største børn.

Desuden har vi to el-ladcykler, med plads til fire børn i hver - på den måde kan vi let besøge skov, stand og andre faciliteter, som er lidt længere væk. Børnene elsker cykelturene!

Vuggestuen ligger i det hele taget virkelig godt placeret, nær Stjernepladsen og med kort afstand til bl.a. Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Storcenter Nord, havnen, letbanen, lokale legepladser, skov og strand.

 

Vuggestuen Århusbo er normeret til 52 børn og består af fire stuer med 13 børn i alderen 0-3 år på hver stue. Der er minimum fire personaler på hver stue, hvoraf mindst to er uddannet pædagoger.

For os er det først og fremmest vigtigt, at børnene får en tryg indkøring. Vi anbefaler derfor at I sætter 1-2 uger af til indkøringen, så børnene lige så stille kan blive ”trappet” op i timer i vuggestuen, i takt med at barnet bliver tryg ved stuen, personalet og de andre børn.

Vi lægger stort vægt på, hver dag, at inddele børnene i små legegrupper á 3-4 børn og én voksen. I legegruppen er der fokus på at skabe trygge og hyggelige læringsmiljøer, da dette er en forudsætning for, at børn kan lære og udvikle sig. Grupperne fordeler sig rundt i huset, udenfor på legepladsen og på ture i lokalområdet. Hver fredag har vi fokus på fællesskabet i huset. Her mødes vi på legepladsen, i motorikrummet (Brumbasserummet) eller på gangen (Skovstien) og afholder fredagssang. Stuerne skiftes til at stå for arrangementet. 

Dagsrytme i Vuggestuen

06:30-08:00 Børnene møder ind og der hygges og leges i hele huset.

08:00-09:00 Børnene samles på egne stuer og leger videre, mens resten af børnene møder ind.

09:00 -09:30 Frugt og samling på stuerne.

09:30-10:30 Pædagogisk planlagte aktiviteter i små grupper á 3-4 børn.

10:30-11:15 Frokost (lavet af husets egen Madmor).

11:15-12:00 De fleste børn puttes.

14:00-14:45 Eftermiddagsmad (lavet af husets egen Madmor).

15:00-17:00 (16:30 fredag) Vi leger alle på legepladsen.

Traditioner/arrangementer

Vi har mange hyggelige traditioner i Århusbo, fordelt ud på det meste af året. Herunder kan I læse om lidt om vores forskellige traditioner og arrangementer.

Sommerfest: Forældrerådet står for at planlægge vores sommerfest for forældre, børn og personale. Her medbringer alle forældre en ret til en stor buffet og vi spiser og hygger sammen en aften sidst i august. Drikkevarer medbringer forældrene også selv. 

Julefest: Hver stue afholder deres egen julefest for stuens børn og forældrene i november/dec.

Børne-julehygge: En af de sidste dage inden jul samles alle børn til fælles julehygge med juletræ, risengrød og besøg af selveste Julemanden.

Fastelavn: Børnene er klædt ud hjemmefra og de slår katten af tønden på deres stue om formiddagen (arrangementet er kun for børn).

Bedsteforældredag: Ca. én gang om året afholder vi bedsteforældredag, hvor bedsteforældrene bliver inviteret til en hyggelig formiddag på stuen med deres barnebarn.

Diskofest: Hvert halve år afholder vi Diskofest for husets ældste børn en fredag aften fra ca. 17-19. Her er der gang i Diskolamperne og der festes, danses og spises pomfritter, pølser og kage (vi er ellers en sukkerfri institution, men denne dag gør vi en undtagelse).

Grøn Dag: En gang om året har vi en festdag, som vi kalder Grøn Dag. Her kommer børn og personale i grønt tøj og vi har en række ”grønne” aktiviteter. Maden er også grøn denne dag. Til Grøn Dag inviterer forældrerådet alle forældre til en hyggelig eftermiddag i vuggestuen, hvor forældrene bl.a. har en lille plante med, som de planter ud på legepladsen sammen med deres barn.

Dagtilbudsfestival: Hvert år i juni afholder vi vores store fælles Dagtilbudsfestival, for alle institutioner og dagplejere i dagtilbuddet. Arrangementet foregår på Skovvangsskolens boldbaner og er kun for børn og personale. Her vil der være musik og sjove aktiviteter hele formiddagen.

Fredagssang: Hver fredag kl. 9:30 har vi tradition i Århusbo for at holde fællessang i motorikrummet, derfor mødes alle 52 børn og alle personalerne og synger, leger og hygger os. Stuerne skiftes til at stå for arrangementet og det er super hyggeligt. Hvis vi har børn eller voksne der stopper eller har fødselsdag, får de en sang med og hvis de er rigtig modige komme de ind i midten og sidder.

Fødselsdage: Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage her i institutionen og forældre er meget velkomne til at deltage. Spørg os gerne til vores sukkerpolitik.

Arbejdsdage: Der vil ca. en gang om året være en arbejdsdag, hvor vi beder jer forældre, om hjælp til praktiske opgaver, såsom at oliere træværk på legepladsen, beskære planter, male mm.

Vi er så heldige at vi i Vuggestuen Århusbo har vores egen Madmor. Hun hedder Inger og hun laver en dejlig varieret kost til børnene, hvor økologiprocenten ligger mellem 95-100 procent.

Klokken 9 får børnene frugt og lidt brød og klokken 10:30 serveres der frokost (varm mad fire gange om ugen og en rugbrødsdag). Omkring klokken 14 får børnene Ingers lækre hjemmebagte grove brød samt frugt. Det er vigtigt for os, at der er en hyggelig stemning omkring måltiderne og vi prioriterer, at børnene har god tid til at spise, så der er plads til at øve at spise selv og til at få en hyggelig og sprogstimulerende snak med de andre børn og voksne.

De børn der kommer helt fra morgenstunden får tilbudt morgenmad (frem til kl. 7:30).

I kan se vores flotte kontrol-rapporter ved at klikke på billedet herunder

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har stort fokus på samskabelse med forældrene! Samskabelse handler om hvordan vi sammen med forældrene kan skabe de bedst mulige rammer for børnene. F.eks. siger forskning, at børn lærer 80% af deres sprog hjemme, derfor ser vi det som en vigtig opgave, at give viden og erfaring videre omkring børns læring og udvikling. Ligeledes har vi i høj grad brug for dialogen med forældrene, da forældrene, er eksperterne, når det handler om netop deres barn.

Vi afholder løbende møder med forældrene om netop deres barns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Ligeledes er vi flittige brugere af Aula, hvor I kan se billeder, videoer og læse om børnenes hverdag i vuggestuen. Vi deler også ofte faglige indslag med inspiration fra bl.a. sprog-, special- eller krop- og bevægelsespædagogerne. I det hele taget vægter vi kommunikationen og samarbejdet omkring børnene meget højt. Der er også altid tid til at få et par ord med hjem om barnets dag i vuggestuen.

Har I behov for flere møder, end de i forvejen planlagte, kan vi altid arrangere det.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder

Pædagogisk læreplan

Evaluering af læreplan