Hos os møder man en engageret og faglig velfunderet personalegruppe, med hjertet på rette sted.

Vores vuggestue har eksisteret i mange år, og vi har derfor mange traditioner som vi er stolte af - herunder sommerudflugt, bedsteforældredag, julefest og meget mere. Men selvom både vores hus og traditioner er gamle, så har vi hele tiden en opmærksomhed på at forny os og tilegne os sidste nye viden om børn og pædagogik.

Vi har særligt fokus på børns bevægelsesglæde (både ude og inde), og derfor har vi uddannet en krop- og bevægelsesvejleder samt syv krop- og bevægelsesassistenter.

Der er en rigtig god normering i vores vuggestue - vi er tre pædagoger og to medhjælpere på hver stue (til 12 børn), hvilket gør at vi kan arbejde ud fra en struktur, der tilgodeser det enkelte barn og normeringen giver ligeledes mulighed for dagligt at arbejde med børnene i mindre grupper.

Vi arbejder ud fra læreplanen og har fokus på udviklingen for det enkelte barn såvel som den store gruppe. Vi har desuden et tæt samarbejde med forældrene om det enkelte barns udvikling, trivsel og læring.

 

Vi har fokus på motorik, krop og bevægelse, så derfor har vi indrettet stuerne så de udfordrer børnenes motorik. Vi bygger baner, bruger møblerne på alternative måder og vi bygger små rum i rummet. Vores legeplads er indrettet som en motorik- og sanselegeplads, og i vuggestuens kælder har dagtilbuddet indrettet et stort motorikrum, som vi ofte benytter os af. Vi har udvidet vores legeplads med en byggelegeplads, der opfordrer til at børnene leger rollelege og udvikler deres ordforråd ved bl.a. at lege butik.

Vi holder meget af sang og musik og bruger det ofte i vores dagligdag med børnene, eksempelvis når vi er i vores store fællesrum, hvor vi gerne laver sanglege, danser og spiller på tromme.

Vi tager ofte på tur ud af huset - enten på vores elcykler, hvor vi fx tager i skoven eller en gåtur i nærområdet, hvor vi bl.a. besøger legepladser, finder biller og snegle eller går ned i dagtilbuddets kolonihave og hygger.

I vuggestuen er der 48 børn i alderen 0 til 3 år. De er fordelt på 4 stuer med 12 børn på hver stue.

Vi er en pædagogisk leder, 12 pædagoger, 7 medhjælpere, 1 ansat i flexjob, 1 pædagogstuderende (i anden eller tredje praktik), 1 køkkenleder og 1 køkkenmedhjælper. Udover normeringen har vi også tilknyttet pædagogstuderende i deres første praktik samt pædagogisk assistent-studerende.

For at skabe tryghed og forudsigelighed har vi mange faste rutiner i hverdagen, da det hjælper børnene til bedre at kunne overskue dagen. Vi vægter omsorg og nærvær højt. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette, samtidig med at vi skaber tryghed for det enkelte barn, ved at lave små og overskuelige grupper.

Aktiviteter og traditioner

I vuggestuens åbningstid (6.30-17/16.30) tilstræber vi, at der gennem hele dagen er en god balance mellem børns spontane leg og de aktiviteter, der rammesættes af personalet, således at alle børn har en betydningsfuld rolle. Vi har mange forskellige aktiviteter og temaer, alt efter børnenes behov, årstiden og den samlede børnegruppe. Det kan fx være efterår, kultur, selvhjulpenhed, sang og musik og relationsdannelse.

I vuggestuen holder vi bedsteforældredag, forældrekaffe, julefest, fastelavn, fødselsdag - og ikke mindst tager vi i maj måned på sommerudflugt sammen med alle børn og forældre.

Vi er en vuggestue med fuldkostordning fra eget køkken, hvor der laves 90-100 % økologisk mad hver dag.
I vuggestuen spises der formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Hver dag til frokost dækkes et rullebord med service, og børnene hjælper på skift med at dække bord til de andre børn og voksne. Børnene og de voksne spiser sammen i små grupper på stuen.

Overordnet madplan

Mandag: Suppe/grød
Tirsdag: Kødret
Onsdag: Fisk
Torsdag: Rugbrød
Fredag: Vegetarret

Hver eftermiddag serveres der nybagt brød, boller eller andet. Til formiddag serveres der frugt og knækbrød

Se vores glade smiley ved at klikke på billedet herunder:

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Når dit barn starter i vuggestue hos os, holder vi en opstartssamtale, hvor vi hører om jeres barn og vi fortæller om vuggestuen. Her er det vigtigt at vi sammen laver en tydelig forventningsafstemning, så vi alle kan være trygge i det nye.

Efter ca. 3 måneder afholder vi en opfølgende samtale, som ofte kombineres med afholdelsen af Status-udviklingssamtalen for 9-14 måneder. Der afholdes Status-udviklingssamtale igen når barnet er ca. 2 ½ år. Vi holder løbende møder efter behov, og I er som forældre altid velkomne til at bede om et ekstra møde.  

Når dit barn skal videre i børnehave, tager vi på besøg i den nye børnehave sammen med barnet, hvilket vi også opfordrer jer forældre til. Er der behov for det, afholder vi et overleveringsmøde med børnehaven sammen med jer.

For os er gensidig åbenhed og tillid nøgleord i forældresamarbejdet, i forhold til at få et godt samarbejde omkring barnets trivsel, udvikling og læring.

Vi taler løbende med jer forældre omkring jeres barns udvikling og læring i hverdagen, vi laver øvebaner for barnet der deles med jer forældre og vi lægger vægt på et inddragende og respektfuldt forældresamarbejde.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder

Pædagogisk læreplan

Evaluering af læreplan